Felvételi eljárások

Az alábbi felületen tájékozódhatnak a pályaválasztással és a felvételikkel kapcsolatosan.

Kedves nyolcadikos Lányok és Fiúk!

Miért is válasszatok minket?

MERT:

·         hajózni jó,

·         a képzés során több szakmai képesítést is szerezhetsz, amelyekkel nagyon könnyen lehet munkát találni Magyarország és az Európai Unió vezető hajós társaságainál, illetve a vízügynél, a vízi rendészetnél, a honvédségnél, a vízi mentőknél és a kikötőkben, illetve a közlekedés, szállítmányozás számos területén,

·         hajón töltheted a szakmai gyakorlatot, így sok szép helyre eljuthatsz;

·         iskolai szervezésű külföldi utazásokon gyakorolhatod az idegennyelvi-tudásodat;

·         gólyatábort, kenutábort, vitorlástábort szervezünk;

·         jó hangulatú osztálykirándulások;

·         családias, odafigyelő légkör.

HAJÓZNI MUSZÁJ – TENGERNYI ÉLMÉNY VÁR!

Iskolánk az ország egyetlen, öt évtizedes múlttal rendelkező hajózási iskolája. Fennállása alatt hajósok generációi kerültek ki padjaiból.

A hajózási társaságokkal, cégekkel fennálló kapcsolatunk révén, segítséget nyújtunk diákjainknak a szakirányú szakmai -, és nyelvismeret alapján, a tengeri vagy folyami, illetve személy– és áruszállító hajókon a speciális munkaterületek ellátására.

A tanulmányok alatt több szakmai képesítés szerezésének lehetőségét kívánjuk biztosítani.

Az iskolánkat választó tanulóknak igény és szükség szerint kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

A 2020/2021-es tanévben a következő évfolyamokat indítjuk a XXII. Közlekedésgépész és a XL. Közlekedés és szállítmányozás ágazatban, illetve a 13. Közlekedés szakmacsoportba tartozóan:

A BGSZC MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

NÁLUNK ELVÉGEZHETŐ SZAKMÁK​

hajózási technikus (TECHNIKUM - 5 évfolyam érettségi végzettség és technikus szakma 5 1041 15 01 )

A hajózási technikus gépüzemmel, a fedélzeti gépek, elektromos berendezések és navigációs egységek működtetésével, valamint ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • gondoskodni a gépüzem üzemképes állapotáról
 • gondoskodni a gépüzemi felszerelések előkészítéséről
 • gondoskodni a fedélzeti gépek, navigációs egységek és elektromos berendezések üzemszerű működésének biztosításáról
 • gondoskodni a mechanikus, elektromos és elektronikai berendezések és gépek műszaki állapotának ellenőrzéséről, karbantartásáról és javításáról
 • közreműködni az úszólétesítmények navigálásában
 • hajóműveleteket végrehajtani, navigációs és kormányberendezés működését ellenőrizni, a
 • fedélzeten folyó munkákat irányítani, kapcsolódó feladatokat elvégezni
 • a hajó karbantartását és javítását ellenőrizni  

Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus (hajózási szakmairány
5 1041 15 05 )

A vízi közlekedés üzemvitel ellátó részt vesz az adminisztrációs és irányítási feladatokban.
Szervezi és lebonyolítja az árufuvarozást, és a hozzá kapcsolódó feladatokat.
Szervezi és lebonyolítja továbbá a személyszállítással kapcsolatos feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a szállításra és raktározásra vonatkozó szabályok betartására
 • a rakománykezelési, a raktározási és készlet-nyilvántartási folyamatokat tervezni, vezetni, irányítani, koordinálni és ellenőrizni
 • egy közlekedési egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani
 • ellátni az úszólétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • ellátni a kikötő üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • egységét képviselni a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt

SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével)

sportszervező

 • A sportedző – sportszervező szakember
 •  sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és
  irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. 
 • megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit,
 • ismereteit, játék- és versenyszabályokat
 • Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét,
 • korszerű pedagógiai edzéstervet,edzésmódszereket alkalmaz
 • edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket
 • teljesítőkészségüket felméri és teszteli
 • edzőmérkőzéseket és -versenyeket szervez
 •  edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez.

hajoszall

szállodahajós (szakgimnáziumi osztály) kifutó képzés !

A szakképzett Szállodahajós, szállodai személyzet szállodai/hajósként, recepciósként olyan kereskedelmi szálláshelyen tevékenykedik, amely az előírt szempontok alapján került kategóriába sorolásra. Az alkalmazott Front office rendszer, a belső munkaszervezés meghatározza a munkavégzést, így valamennyi feladatát önállóan vagy megosztva (porta, recepció, kassza) látja el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a vendég be-kijelentkezésével és ott tartózkodásával kapcsolatos adminisztrációt végezni
 • használni az ügyviteli és egyéb szakmai szoftvereket, irodatechnikai berendezéseket kezelni,
 • tájékoztatást nyújtani a szálloda vagy hajó árairól, szolgáltatásairól, azokat értékesíteni
 • kapcsolatot tartani magyar és idegen nyelven a vendégekkel, a szálloda vagy hajó részlegeivel és a vezetéssel
 • alkalmazni az üzleti kommunikáció szabályait ellenőrizi a foglalásokkal kapcsolatos nyilvántartásokat,
 • bizonylatozni a pénzforgalmat, készpénzt és készpénzt kímélő fizetési eszközöket kezelni,
 • felügyelni a szálloda vagy hajó rendjét, betartani a törvényi rendelkezéseket, minőségbiztosítási rendszert alkalmazni.

Kishajóépítő és -karbantartó SZAKKÉPZŐ ISKOLA - 3 évfolyamos szakmai képzés ( 4 0722 15 03)

A kishajóépítő, – karbantartó feladata a gyártási folyamatok előkészítése. Hagyományos és modern építési technikával fahajók, csónakok építése, egyéb fából készült termékek gyártása. Illetve egyedi és sorozatgyártási technikával műanyag hajók, csónakok építése, műanyag
alkatrészek gyártása. Nyílászárók, szerelvények, veretek, rudazatok, valamint az álló és mozgó kötélzet felszerelése, motor és hajógépészeti elektronikai eszközök, berendezések beszerelése. Kishajók és csónakok javítása, karbantartása, felújítása, téli tárolás előkészítése.  hajógépészeti, elektronikai berendezések beépítése. Gazdasági, vállalkozási teendők elvégzése. Munka-, tűzés környezetvédelmi előírások betartásával munkájának elvégezése.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • műszaki dokumentációt, árajánlatot készíteni, számítástechnikai eszközöket használni
 • gyártási folyamatokat előkészíteni
 • fa- és műanyagipari szerszámokat, gépeket biztonságosan használni
 • hagyományos fahajót építeni
 • rétegelt technikával modern fahajót építeni
 • egyedi gyártású műanyag hajót/ősmintát építeni
 • műanyag hajó gyártósablon építését előkészíteni
 • sorozatgyártású műanyag hajót építeni
 • hajóburkolási feladatokat végezni
 • kishajó belső berendezéseinek beépítése
 • felületeket előkészíteni, alapozni, színezni, felületkezelést végezni
 • kishajóra nyílászárókat, szerelvényeket, vereteket felszerelni
 • kishajó rudazatot, valamint az álló és mozgó kötélzetet felszerelni
 • víz-, gáz-, és elektromos szerelést előkészíteni, majd elvégezni
 • motorbeépítést végezni
 • egyéb fa és műanyag alkatrészeket, evezőlapátot, árbocot, bumot készíteni
 • kishajó-javítási, – karbantartási, – felújítási munkákat végezni
 • tárlóállványt készíteni, téli tárolásra előkészíteni a hajót
 • a hajót kitakarítani, hulladékot kezelni, átadni a hajót
 • gazdasági, vállalkozási teendőket elvégezni
 • munka- és környezetvédelmi, tűzvédelmi feladatokat végezni

Képesített hajós ( SZAKKÉPZŐ ISKOLA - 3 évfolyamos szakmai képzés
4 1041 15 02 )

A hajós szakmunkás, egyaránt képes a hajó gépházi és fedélzeti munkájában részt venni. Gyakorlatától függően, önállóan vagy felügyelet mellett vesz részt a hajó állagmegóvási, karbantartási, javítási munkáiban valamint napi tevékenységében. Szolgálati beosztását az
utasítások keretein belül, önállóan látja el. Alapszinten németül vagy angolul tud kommunikálni. Ismeri és érti a német hajózási alap szaknyelvet. Képes önállóan vízből mentésre, elsősegélynyújtásra, újraélesztésre.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a hajó tisztán és karbantartására;
 • biztonságos csatolásokra, kötésekre;
 • a tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok betartására és betartatására;
 • nyíltvízen vízből mentésre;
 • idegen nyelvű kommunikációra,
 • menetben és állás közben a hajógépház felügyeletére;
 • hiba keresésre, megállapításra;
 • egyszerűbb, alkatrészcserés javításra;
 • közösségi higiénés rendszerek karbantartására, üzemzavar elhárítására;
 • hatósági okmányainak naprakészen tartására;
 • a munkakörére, beosztására vonatkozó hatósági szabályok betartására

A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai

Középfokú iskola felvételi eljárásának rendje: Tanulmányi eredmények: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei / és pályaorientációs beszélgetés alapján.

Egészségügyi alkalmassági követelmény: a képesítésre vonatkozóan a felvételi eljárásban az iskola honlapján ismertetettek szerint.

Beiratokzás

Az elektronikus beirtakozás menete a Budapesti Gépészeti SZC

Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájába

 

Felvételi rangsor

Képzések leírása

Közlekedésgépész ágazatban technikusi 5 éves nappali képzések:

Hajózási technikus TAGOZATI KÓD: 0162

A hajózási technikus önállóan és biztosan tudja kezelni a hajók kikötő berendezéseit, ismeri a kötélkezelési munkafolyamatokat. Tisztában van az indulási, fordulási, érkezési és tolatmány/vontatmány kezelési, valamint a horgonyzási manőverekkel. Önállóan képes a hajó gépházi és fedélzeti munkáiban részt venni. A vízből mentés mellett alkalmazás szintű tudással rendelkezik a lékesedési-, és tűzriadó esetén szükséges teendőkről, döntéseket tud hozni az utas- és rakománykezelési kérdésekben. Kishajót önállóan, biztonsággal vezet.

       KOMPETENCIAELVÁRÁS: Csoportos munkavégzésnél képes kollégái irányítására a fedélzeti és gépházi munkafolyamatoknál, határozott személyiség, önállóság, önfegyelem, felelősségtudat.

Ajánlott azok számára, akit érdekelnek a vízi tevékenységek, a hajótípusok és hajózási módszerek, a különböző gépi, villamos és navigációs berendezések, azok működése, illetve a környezetvédelem területe. A végzettek önállóan és biztosan kezelik a hajók, kikötő berendezéseit, ismerik a kötélkezelési munkafolyamatokat.

Közlekedés és szállítmányozás ágazatban technikusi 5 éves nappali képzések:

Közlekedésüzemvitel-ellátó - hajózás szakmairány TAGOZATI KÓD: 0163

Részt vesz a hajózás területén a fuvareszközök személyszállításra, árufuvarozásra történő előkészítésében. Kapcsolatot tart a közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Megtervezi és lebonyolítja a vizeken a fuvarozást vagy személyszállítást és a hozzá kapcsolódó komplex feladatokat.

       KOMPETENCIAELVÁRÁS: Döntésképesség, felelősségtudat, csapatmunka, precizitás, önállóság, kapcsolatteremtő és fenntartó készség.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekelnek a vízi szállítással, szállítmányozással és fuvarozással összefüggő feladatok, aki szereti átlátni a célokat és részese kíván lenni egy komplex munkakörnek.

Közlekedés és szállítmányozás ágazatban szakképző iskolai 3 éves nappali képzések:

Képesített hajós TAGOZATI KÓD: 0171

A képesített hajós képes a hajó gépházi és fedélzeti munkájában részt venni. Önállóan és biztosan tudja kezelni a hajók kikötő berendezéseit, ismeri a kötélkezelési munkafolyamatokat. Részt vesz a hajó állagmegóvási, karbantartási, javítási munkáiban. Önállóan közreműködik a hajók rakodásában, manővereiben, utasok irányításában, mentésében, érzi és érti a hajók mozgását, a természeti környezet hatásait.

       KOMPETENCIAELVÁRÁS: Energikus személyiség, elkötelezettség, felelősségtudat, segítőkészség, pontosság, szorgalom jellemzi.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekelnek a vízi tevékenységek, a hajótípusok és hajózási módszerek, a különböző gépi berendezések és működésük, nem utolsó sorban a környezetvédelem területe. 

Közlekedésgépész ágazatban szakképző iskolai 3 éves nappali képzések:

Kishajóépítő és –karbantartó TAGOZATI KÓD: 0172

A kishajóépítő és- karbantartó ismeri a hajótípusokat, hajózási módszereket, a hajóépítésben járatos anyagok tulajdonságait. Munkája során fahajók, csónakok építésére, egyéb fából készült termékek gyártására, illetve egyedi és sorozatgyártási technikával műanyag hajók, csónakok építésére, műanyag alkatrészek gyártására képes. Feladata a gyártási folyamatok előkészítése mellett a kishajók és csónakok javítása, karbantartása, felújítása, téli tárolás előkészítése és gazdasági, vállalkozási teendők elvégzése.

       KOMPETENCIAELVÁRÁS: Önállóság, precizitás, szorgalom, önfejlődés, segítőkészség, kezdeményezőkészség.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekelnek a vízi tevékenységek, a hajótípusok és hajózási módszerek, egy hajó műszaki rajzai és tervdokumentációi, aki szeretne egy biztonságosan felszerelt hajót építeni.

közlekedésgépész ágazatban szakképző iskolai 3 éves nappali képzések
közlekedésgépész ágazatban szakképző iskolai 3 éves nappali képzések

Vegye fel a kapcsoltatot!

Levelezési cím: 1131 Budapest, Jász utca 155.

Telefon: (06-1) 340-8346