Iskolánk története

Az alábbi oldalon megismerkedhetnek az iskolánk részletes történetével. Azokkal a tanárokkal és diákokkal, akik a magyar társadalom kiemelkedő tagjaivá nőtték ki magukat.

Iskolánkról

megemlékezés az Iskolánkról

Dr. Hámori Miklósné iskolánk egyik jeles pedagógusa, a következőképpen emlékszik vissza iskolánk történetére:

„Hat éves volt a Jász utcai Általános Iskola, amikor 1955 őszén az egyetemet befejezve, latin-történelem szakos középiskolai tanárként idekerültem. Hetenkénti váltással, délelőtt és délután is tanítottunk, a nap másik felét kötelezően tanulószobai felügyelettel töltöttük. Tiszta fiú- és lányosztályok voltak. A lemaradó gyengébb tanulókból egy-egy vegyes osztályt alakítottak ki. Természetesen, mint kezdő tanár egy ilyen ötödik, vegyes osztálynak lettem az osztályfőnöke. A vagány angyalföldi gyerekek erősen próbára tették a tűrőképességemet.

Az alsó tagozattól eltekintve minden osztályban kivétel nélkül középiskolai tanárok tanítottak. A pontos órakezdés mind a tanárok, mind a diákok számára természetes volt. Volt olyan kolléga, aki Budakalászról naponta utazva, 30 éven át egyetlen napot sem hiányzott.

Az 1956-os forradalom leverése után új vezető került az iskola élére Csongrádi Kornél személyében. Tekintélyt parancsoló megjelenésére a tanulók a folyosó szélére húzódtak.

A 60-as évek elején az a kiváltság érte iskolánkat, hogy tizenkét évfolyamos intézménnyé fejlődtünk. Ez azt jelentette, hogy az általános iskola befejezése után tanulóink itt folytathatták tanulmányaikat mint gimnazisták az érettségiig. Így két, illetve három párhuzamos gimnáziumi osztály indult. Új, fiatal, tehetséges tanárok kerültek iskolánkba. Köztük volt Sebestyén László matematika-fizika szakos tanár, a későbbi igazgatóhelyettes is. „Matek-Laci” beceneve a gyerekek szeretetét és tiszteletét tükrözte. Ekkor került ide Szókontor Pál művész tanár úr is, aki először általános felügyelőként tevékenykedett. Az akkori igazgatónak köszönhetem, hogy a történelem mellett a latin nyelvet is taníthattam néhány évfolyamon keresztül. Régi ballagásokra emlékezve eszembe jut, ahogy római szenátoroknak öltözött fiúk ballagtak az iskola folyosóin – Cicero körmondatait idézve. A környékbeli kisemberek gyermekei jártak ide. A szülők, tanárok és gyermekek között kölcsönös tisztelet és megbecsülés, a szeretet virágzott.

Sok kiváló diák került ki ezidőtájt a gimnáziumi osztályokból. Közöttük volt Csapó Mária nyelvész-matematikus, Balatoni Mihály orvos, Koczor Mihály ortopéd sebész, Bagi Gábor volt külügyi államtitkár és több jogász is.

„Tempura mutantur…” – Az idők változnak. Új igények jelentek meg az oktatás területén, így a 60-as évek második felében új szakközépiskolák születtek. A MAHART patronálásával, néhány önfeláldozó szakember munkája folytán az országban egyetlen ilyen típusú intézményként megszületett a Hajózási Szakközépiskola. Ebben nagy szerepet játszott Horvai Árpád hajómérnök és Vas Nádor későbbi műhelyfőnök.

A média óriási reklámot csinált a születő iskolának. 1968 és 1972 között egyszerre három iskolatípus működött ebben az épületben: a fokozatosan leépülő általános iskola és gimnázium, valamint a kiépülő szakközépiskola. Izgalmas volt naponta mindhárom iskolatípus osztályaiban tanítani.

Az induló iskola igazgatója Burján Ferenc, volt hajóskapitány lett. Az elméleti szakképzést Somogyi István és Fodor Attila mérnöktanárok képviselték. A műhely berendezése, felszerelése is óriási feladatot jelentett. A hajózási szakemberek közül Kőrösi István volt a műszaki igazgatóhelyettes, Debreczeni József pedig a hajóépítő-mérnök.

Rövid időn belül az iskola jelentős szakmai hírnévre tett szert. Az ország minden részéből kiváló képességű és jó erkölcsi színvonalú diákok kerültek ide. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen rendszerint az első három hely valamelyikét a magunkénak tudhattuk, felvételi nélkül juthattak be tanulóink a szakirányú felsőoktatási intézményekbe. Itt Mika Sándor, Hulik Imre, Ördögh Kristóf, Urbán András nevét kell megemlítenem. A hajózási szakterületen kívül tanulóink a közismereti tárgyakban is jeleskedtek. Számtalan jogász, ügyvéd és matematikus került ki soraikból: Bíró Tibor jogász, Borai Ákos, aki a bűnüldözésben országos hírnevet szerzett, Csengey Dénes költő, politikus.

Legjobb tanulóinknak alkalmuk volt a hangulatos Buda ms-sal szakmai gyakorlaton részt venni, akár az akkori NSZK-ba Regensburgig, akár az Al-Dunán lefelé a Duna-deltáig hajózva. Ezeken az utakon időnként a tanári kar is élvezhette a hajózás örömeit egy-egy tavaszi szünet alkalmával.

 

Az idők változásával ismét újabb kihívások, feladatok jelentkeztek. A rendszerváltás után 1991-től az iskola profilját némileg módosította a felálló új vezetés. A hajózási szakma mellett a szállítmányozási ügyintéző, a kikötői technikus, a jövedéki ügyintéző feladatok elsajátítása jelent meg fő követelményként. Természetesen ehhez kapcsolódott az angol és német nyelv ismerete, illetve a fakultációs franciaoktatás.”

Az elmúlt évek során a legújabb igényeknek megfelelően alakítottuk át képzési struktúránkat és továbbra is törekszünk arra, hogy a piaci igényeknek megfelelően képzett tanulók hagyják el iskolánk padjait. Jelenlegi képzéseinkről részleteket a beiskolázási tájékoztatónkban találhat.

Volt tanáraink

Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk tanárai lehettek, emlékük örökre megmarad.

Dr. Kohanecz Ottó - Gyászhír

Tájékoztatom Önöket, hogy Dr. Kohanecz Ottó gyakorlati oktatásvezető kollégánk 2020. április 06-án elhunyt. Emlékét örökre megőrizzük.

Magyar Szilvia Anna

tagintézmény-vezető

Mély tisztelettel emlékezünk Körösi Istvánra

Szívünkben örökké élni fog.

Iskolánk 50 éves

Ebből az alkalomból készült ez a rövid prezentáció.

Hunnia - az iskola hajója

Az 1920-as években gőzhajónak építették, majd 1962-ben átalakították. Az eredeti nevén Tahi motorost aztán 1992-ben vásárolta meg az iskola, majd nyolc éven keresztül újította fel. Végül nyolc évvel ezelőtt sikerült üzembe helyeznünk. A hajón, amelynek báziskikötője az északi vasúti összekötő hídnál található, napközben és hétvégi útjain az iskola diákjai teljesítenek szolgálatot. Érdekesség, hogy a hajó eredeti gőzgépét itt, az iskolában kiállítottuk.

A Hunnia iskolahajó bérelhető.

Bori Lőrinc                                     Hunnia

+36-30-9-866-670                     +36-30-155-5315

Hunnia iskolahajó Adatai:

 

Épült:

1921

Átépítve:

1962, 2000

Teljes felújítás:

2000

Legnagyobb hossz:

35,80 m

Hossz a függélyek között:

35,00 m

Szélesség a főbordán:

5,00 m

Fixpont magasság:

6,40 m

Oldalmagasság:

2,20 m

Legnagyobb merülés:

1,65 m

Főgép típus:

LANG 6 KNCR 80

Főgép teljesítmény:

400 LE

Ökoiskola

  • BISEL-verseny 2021 – Pocsolyakalózok csapata
  • Adorján Dominik Tamás, Gyurka Ádám, Hermann Tivadar, Kovács Bence,
  •  10. A osztályos tanulók
  • 2. forduló
oklevel_2020_2023.1


Örömmel 
értesítjük, hogy a 2020. évben benyújtott Ökoiskola

című pályázatunkat az Ökoiskola Értékelő Bizottság támogatásra

javasolta, és ezzel

 intézményünk elnyerte az Ökoiskola címet.

Így az Ökoiskola cím használatára 

 

      2020. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig jogosultak vagyunk.

         A pályázat során nyert vásárlási utalvánnyal

                  könyvtárunk állományát gazdagítjuk. 

utalvany 1

                                           Megérkeztek új könyveink..

thumbnail_20210111_143141

Ökodísz akár otthon is

2020.01.22-én Csávás Bencével, 9/Ny osztályos tanulóval ökodísz készítési kísérleteket hajtottunk végre. A díszt bárki könnyen elkészítheti: néhány léggömböt fel kell fújni, majd felakasztani. Ezt követően levágni egy-egy hosszabb darab madzagot, melyet faragasztóba mártani. A megragasztózott madzagokkal körbetekerhetők a lufik, majd 24h-t száradni kell hagyni. Megszáradást követően a léggömbök, tűvel kilyukaszthatók. Ekkor egy megkötött szilárd gömbszerű formát kapunk, melyhez akár ragasztópisztollyal mű-, selyem- vagy papírvirágok rögzíthetők. Így díszgömböket nyerünk, melyeket fel lehet használni akár ballagási dísznek is. Kísérleteink még kis optimalizálásra szorulnak, ám kezdetnek megfelelőek

Védjük a madarakat

Madársziluett matricák megrajzolásában, kivágásában segédkezett több osztály is. A 9/Ny és a 3/11.C osztályok munkájának köszönhetően az iskolánk szinte minden termébe, folyosójára került néhány karvaly vagy sólyom sziluett.

Elhelyezésükre azért került sor, mivel gyakran előforduló probléma, hogy a madarak az üvegezett ablakoknak repülnek, vagy akár be is szállnak az intézmény épületébe, ezáltal megsérülhetnek vagy akár el is pusztulhatnak. Bár a matricák kellő távolságra való elhelyezésében nem vagyunk jártasak, azonban reméljük, hogy a matricákban természetes ellenségeiket vélik, és így megelőzzük, hogy valamilyen módon megsebesüljenek.

Ökoiskola lettünk

Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk a 2017. január 1. – 2019. december 31. időszakra elnyerte az ökoiskola címet.

okooklevel

Öko napi programok szavakban és pillanatképekben is...

2018. március 27.

Látogatás a Szemléletformáló és Újrahasználati Központban

Az 1/9. C és a 11/A osztály tanulói az Ökoiskola programjához illeszkedve március 27-én látogatást tettek a XV. kerületi Szemléletformáló és Újrahasználati Központban. A vezetés során megismerkedtek a Központ külső és belső felépítésével, a különféle munkafolyamatokkal. Vásárolhattak a Központ boltjában és az előadás során sok ismeretet szereztek a budapesti szemétgyűjtésről, a szemét feldolgozásáról, a FKF működéséről. A saját környezetükben lévő szemét mennyiségének csökkentésére is számos javaslatot kaptak. Ügyesen válogatták szét a szelektív szemetet, amely munkáért egy ajándék asztali kukát kapott mindenki.

Védjük a környezetünket és termeljünk minél kevesebb szemetet!

Góczán Bettina

11/A osztályának osztályfőnöke

Ökofaliújság

Ökoiskolai profilunkat bővítve, már faliújságon keresztül is meg tudjuk osztani a legfontosabb öko programjainkat illetve a hozzá kapcsolódó tanulói eredményeket. Jelenleg az energiatakarékossagi és természetvédelmi témanapon született tanulói munkák tekinthetők meg az iskola emeleti folyosóján.

Ökonap a Hajózásiban

Október 15-én, a tanórák után tanulóink az iskolaudvar zöldítésén fáradoztak. Minden évfolyam a saját területét tette rendbe; takarítással, rendrakással, lombgyűjtéssel, komposztálással és ültetéssel. Mindemellett egy érdekes katonai bemutató is színesítette a napot. Tanulóink közül sokan most először építettek sziklakertet vagy ültettek növényeket. Az időjárás is kedvezett a programnak és mindenki kellemesen elfáradva térhetett haza e rendhagyó nap végén.

Madárgyűrűzés az iskolában május 13-án

Iskolánkban először tartottunk madárgyűrűzést. Kocsi Attila madarász sikeresen befogott két kerti rozsdafarkút, ám nemcsak meggyűrűzte őket, hanem nagyon sok érdekes dolgot mesélt tanulóinknak, tanárainknak, sőt a szomszédból átsétáló ovisoknak is. Érdeklődőknek további információ:

Ökoiskola cím pályázat 2016

Iskolánk most először pályázik az ökoiskola címre. Szeretnénk az ökológiai szemléletet minél szélesebb körben terjeszteni. Ehhez kapcsolódóan az alábbi tervezeteket fogalmaztuk meg.

Egészségnevelés

Egészségnevelési foglalkozások a BGSZC Magyar Hajózási Szakgimnázium részére 2017/2018-as tanév II. félévében

9-12. évfolyamon osztályonként 3 alkalommal

1. Bevezetés az egészségnevelésbe

Az „egészség” fogalma, az egészség testi, lelki és szociális vonatkozásai, az egészségi állapotot befolyásoló belső és külső tényezők, az egészségnevelés célja és módszerei. Igényfelmérés: mely témakörökkel szeretnél foglalkozni az elkövetkező órákon.

2. Alapvetői jogaink, értékeink, függőségek és megelőzésük, nemet mondani.

Melyek az értékek számodra, milyen jogaid, kötelezettségeid és felelősségeid vannak, három alapvető alkotmányos jogunk (egészség, szabadság, méltóság) hogyan és milyen mértékben érvényesül a hétköznapi életünkben. Mit nevezünk káros szenvedélyeknek, és ezek hogyan hatnak az életünkre, személyiségünkre az egészség, szabadság és méltóság függvényében. Helyzetgyakorlat: hogyan mondasz nemet.

3. Az egészséges táplálkozás

A különböző táplálékok, étel- és italféleségek osztályozása mennyiségi és minőségi szempontból táplálékpiramis felépítésével, az élelmiszerek egészségre gyakorolt különböző hatásai, a helytelen táplálkozás és betegségek összefüggése, alapvető tápanyagok és adalékanyagok.

 

4. Társas kapcsolatok, konfliktuskezelés, kudarctűrés

Társadalmi szerepeink, szimmetrikus és aszimmetrikus kapcsolataink, konfliktuskezelési teszt: konfliktushelyzetek és lehetséges megoldások, saját érdekeim érvényesítése a másik érdekeinek figyelembe vételével (kölcsönösség, empátia).

az Iskola újsága

    A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola “Evezőlapát” iskolaújságja az alábbi címen olvasható:

Iskolánk a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum tagintézménye.

Iskolánk fenntartója: Nemzetgazdasági Minisztérium

Főigazgató: Dr. Horváth Béla

Gazdasági főigazgató helyettes: Fenyvesi Éva

Szakmai főigazgató helyettes: Fehér Dalma

Alapítványunk

Ezúton tájékoztatjuk az érdeklőket, hogy  2018. nyarán a „Nautica Alapítvány a Hajós Képzésért” iskolai alapítvány megszüntetését kezdeményezték.

Kérjük, hogy befizetéseket ne eszközöljenek. 

Adószám: 18753277-1-13 

A szervezet nyilvántartási száma: 13-01-0003788

Pályázataink

Erasmus+ KA1 nyertes pályázat – Uniós tapasztalatszerzés a hajós oktatás területén 2016 – Spanyolország

A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola új vezetése két évvel ezelőtt megkezdte képzési rendszerének átalakítását. Eddig az alapokat dolgoztuk ki és elértünk ahhoz a ponthoz, amikor a részletek kidolgozásához hasonló intézmények tapasztalatait szeretnénk felhasználni. Az új OKJ-t épp most alakítják ki és ennek megfelelően lesznek olyan új szakmák, amelyeket csak a mi intézményünkben lehet elsajátítani. 

Emellett fontos megemlíteni, hogy Magyarországon a mi intézményünk az egyetlen hajózási középiskola, ezért – céljaink érdekében – szükséges külföldi iskolákkal és képző intézményekkel kapcsolatot tartanunk. Ezért szeretnénk tanulmányozni tapasztalatszerzési céllal ezen iskolákat és cégeket.

A projekt mobilitása egy szakmai tapasztalatszerző út Spanyolországban a mienkhez hasonló intézmények meglátogatása révén. Továbbá, a mobilitás alkalmat nyújt egy 2017 nyarán megvalósuló szakmai gyakorlat előkészítésére tanulóink számára, ennek keretében látogatnánk meg a gyakorlat helyszínéül szolgáló cégeket és hajókat. Az oktatói mobilitás időpontja 2016 ősze. Szeretnénk tapasztalatot szerezni a fogadóintézmények oktatási rendszereinek, oktatási módszereinek, tananyagainak és duális képzéseinek megismerése vonatkozásában. Ezzel harmonizálva saját rendszerünket az uniós gyakorlathoz és minél jobb lehetőséget nyújtva tanulóinknak a szakképzés területén.

Büszkeségeink

A Magyar Hajózási Szakközépiskolában (korábban Lékai János Hajózási Szakközépiskola) nagyon sok tanuló végzett,akik kiemelkedően teljesítenek a „munka világában” mind a hajózásban, mind az élet egyéb területein. Sokan közülük nemzetközi hírnévre is szeret tettek, néhányan a teljesség igénye nélkül.

Csengey Dénes

(1953-1991)

író,politikus

1972-ben végzett a Lékai János Hajózási Szakközépiskolában. Az 1987-es lakitelki találkozó után kilencedmagával megalapította a Magyar Demokrata Fórumot. 1990-től a Magyar Demokrata Fórum országgyűlési képviselője lett.

Székely Antal 

(1959)

vitorlázó

Sokszoros magyar bajnok, az 1988-as Szöuli Olimpián finn dingi versenyszámban képviselte hazánkat, 17.helyzést érte el, a MAHART SC,majd utódja a Balatoni  Hajózási Sportegyesület ma is eredményes versenyzője.

Szabó Attila 

(1963)

kenus

1981-ben érettségit tett a Lékai János Hajózási Szakközépiskolában. Az 1988-as Szöuli Olimpián negyedik helyezést ért el,emellett négy világbajnoki és 16 magyar bajnoki címet szerzett.

Mezei Richárd 

(1970)

kézilabdázó

Részt vett az 1992-es Barcelonai Olimpián (7.helyezés) és a 2004-es Athéni Olimpián (4.helyezés). Szerepelt még három világbajnokságon, négy európa bajnokságon, négyszeres magyar bajnok és kupagyőztes.

Pásztor István

(1971)

világválogatott kézilabdázó

Magyar bajnoki címet tizenhét alkalommal szerzett, tizenegyszeres Magyar Kupa győztese, az EHF Kupában két alkalommal volt első helyezett. Világbajnokágon (1997) negyedik, európa bajnokságon (1998) hatodik, olimpikon volt Athénban (2004).

Györe Anett 

(1981)

vízilabdázó

2000-ben végzett iskolánkban, sokszoros válogatott sportoló, olimpikon: 2004-ben (Athén) és 2008-ban (Peking). 2001-ben európa bajnok lett, 2003-ban második helyezést ért el a magyar csapattal, világbajnok: negyedik helyezést szerzett 2007-ben.

Lódi Tamás

(1982)

futsal labdarúgó

2002-ben tett érettségi vizsgát a Magyar Hajózási Szakközépiskolában sokszoros válogatott és magyar, valamint román bajnok (Székelyudvarhely). Jelenleg a Rába ETO csapatában játszik, 2009-ben világválogatott volt.

Sportban elért sikereink

A Magyar Hajózási Szakközépiskolában (korábban Lékai János Hajózási Szakközépiskola) nagyon sok tanuló végzett,akik kiemelkedően teljesítenek a „munka világában” mind a hajózásban, mind az élet egyéb területein. Sokan közülük nemzetközi hírnévre is szeret tettek, néhányan a teljesség igénye nélkül.

Asztalitenisz bajnokság

Iskolánk tanulói részt vettek 2018. október 18.-án a 13. kerületi asztalitenisz bajnokságon, melyet az Ady Endre Gimnáziumban rendeztek meg.

Több kerületi iskola tanulóival mérhették össze magukat.

12/a osztályból:

– Négyesi Sándor 4. helyezés

– Nagy Tamás 5. helyezés

– Siklósi Gábor csoportmérkőzésnél kiesett

9/ny osztályból:

– Chinopoulos Achilleus Athanasios 4. helyezés

– Véger Filip Robin csoportmérkőzésnél kiesett

Gratulálunk minden résztvevőnek!

Középiskolás Fedettpályás Csapatbajnokság

Közel 30 iskola versenyzett az érmekért és az oklevelekért a Syma csarnokban megrendezett bajnokságon. Tanulóink 60m-es síkfutásban, magas- és távolugrásban, valamint súlylökésben mérettették meg magukat. A fiúk és a lányok eredményei a tavalyi évhez hasonlóan együttesen számítottak a végelszámolás során, emiatt lányaink teljesítményére nagyon nagy  szükség volt. A négy hölgy igazán kitett magáért, hiszen dupláztak a versenyszámok teljesítése során. Összesítésben a Hajózási a középmezőnyben végzett. Kiemelkedően teljesítettek a fiú magasugrók és súlylökők.

Csapattagok:   Kocsis Viktória (10A), Varga Nikolett (10A), Rinyu Jázmin (9B), Gedeon Szonja (9A), Négyesi Sándor(10A), Hovanecz Márk (10A), Meszlényi Márk (12A), Tóth Richárd (9A), Kántor Máté (9A), Földesi Bence (10A), Rónai Robin (12A), Tánczos Regő (10A), Járvás Máté (10A), Galaczi Hunor(12A), Pálmai Bence(9A)

Gratulálunk!

Kerületi bajnoki cím labdarúgásban

Véget ért az októberben elkezdett kispályás labdarúgó bajnokság. Tanulóink nagy sikert értek el, hiszen sikerült –rögös úton ugyan- bajnokságot nyerniük.

Csapattagok: Szabó Barnabás (9A), Varga Krisztián (9A), Sátori Viktor (9B), Keksz Bence (9B), Nagy Tamás (10A),  Eichmüller Ádám (10A),  Mándi Renátó (9A)

Gratulálunk Nektek!

Csapattagok:   Kocsis Viktória (10A), Varga Nikolett (10A), Rinyu Jázmin (9B), Gedeon Szonja (9A), Négyesi Sándor(10A), Hovanecz Márk (10A), Meszlényi Márk (12A), Tóth Richárd (9A), Kántor Máté (9A), Földesi Bence (10A), Rónai Robin (12A), Tánczos Regő (10A), Járvás Máté (10A), Galaczi Hunor(12A), Pálmai Bence(9A)

Gratulálunk!

Kosárlabda

Nehéz feladatra vállalkozott iskolánk kosárlabda csapata, hiszen a februárban megrendezett Budapesti Diákolimpián vett részt és küzdött a minél jobb helyezésért. Sajnos nem sikerült a döntőbe beverekedni magukat a játékosoknak, de szégyenkezésre nincs ok, hiszen minden meccsen nagyszerűen, sportszerűen küzdve csatáztak sportolóink. Jövőre újra megpróbáljuk!

 

Csapattagok: Angyal István (10/A), Földesi Bence (10/A), Járvás Máté (10/A), Hovanecz Márk (10/A), Bigus Roland (11/A), Tóth Csaba (11/A), Farkas Máté (11/A), Takács Attila (12/C) és Váradi Norbert (12/C).

Bowling

Kiváló eredményt értek el iskolánk tanulói a kerületi bowling versenyen, melyet az Új Palota úti pályán rendeztek. A versenyen 50-nél is többen indultak és csapatunk tagjai közül többen az élmezőnyben végeztek.  Tizenketten képviselték a Hajózásit, akik közül ketten fel is állhattak a dobogóra. Kocsis Viktória (10/A) a 2., Németh Gábor (12/A) a 3. helyet szerezte meg. Négyesi Sándor (10/A) az 5., László Ákos (11/B) a 6., Angyal István (10/A) a 7., Izsold Izsó János (11/B) a 8. helyen végzett. További versenyzőink: Gráf Károly (12/A), Nagy Gábor (12/A), Balogh Norbert (12/A), Galaczi Hunor (12/A), Varga Marcell (11/B) és Rónai Robin (12/A). A sikerekhez hozzájárult az is, hogy az iskola vezetése lehetővé tett néhány óra gyakorlást a pályán, így a versenyzők megismerkedhettek a helyszínnel és gyakorolhattak is rajta. Mindenkinek köszönjük a részvételt és gratulálunk!

Remek eredmények az asztalitenisz bajnokságon

Október folyamán az Ady Endre Gimnázium adott otthont a kerületi asztalitenisz bajnokságnak.

Iskolánkat 9 tanuló képviselte. Remek és izgalmas mérkőzéseket játszottak a gyerekek egymással. A küzdelmek végén két tanulónk is érmes helyezést ért el. A dobogó legfelső fokára Dulka Zsolt (12/A) állhatott fel, aki egymás után győzte le az ellenfeleit. A harmadik helyen szintén nagyszerű játékkal László Ákos (11/B) végzett.

Nemcsak nekik, hanem az összes résztvevő és a délutánjukat feláldozó gyereknek köszönet a részvételért és gratuláció a nagyszerű eredményekhez! 

Versenyzők:

Dulka Zsolt 12/A, Balogh Norbert 12/A, Varga Marcell 11/B, László Ákos 11/B, Négyesi Sándor 10/A, Járvás Máté 10/A, Muslmani Roland 10/A, Pálmai Bence 9/A, Kántor Máté 9/A.

Versenyzőink:

Lányok

100mVarga Nikolett10/B
400mMálik Rebeka9/A
800m, TávolugrásKocsis Viktória10/A
SúlylökésGedeon Szonja9/A
Váltótagok még

Németh Regina,

Rinyu Jázmin

9/A,

9/B

 

Atlétika / 2016

Nagyszerűen helytállt iskolánk csapata a Budapesti Középiskolás Atlétika Kupán, melyet a Budapesti Honvéd Tüzér utcai atlétikai pályáján rendeztek meg.

39 iskola vett részt a küzdelmekben, ahol a fiúk és a lányok eredményei összesítve lettek. Mivel iskolánk tanulói között kevés a lány, ezért minket is meglepett, hogy a verseny végén a középmezőnyben tudtunk végezni és magunk mögé utasítottunk sok, jóval nagyobb tanulói létszámmal rendelkező iskolát.

 

Fiúk

100m, 800mNégyesi Sándor10/A
400mHovanecz Márk10/A
SúlylökésGalaczi Hunor12/A
MagasugrásBalogh Norbert12/A
Váltótag mégSzabó Barnabás9/A

Minden versenyzőnek szívből gratulálunk!

Versenyzőink:

Lányok

100mVarga Nikolett10/B
400mMálik Rebeka9/A
800m, TávolugrásKocsis Viktória10/A
SúlylökésGedeon Szonja9/A
Váltótagok még

Németh Regina,

Rinyu Jázmin

9/A,

9/B

 

Labdarúgás / 2016

Iskolánk csapata elindult az októberben rendezett kerületi labdarúgó bajnokságon, amely két fordulóból áll.

Az izgalmas őszi mérkőzések után a gyerekek a 3. helyen várják a tavaszi meccseket.

Csapattagok:

Szabó Balázs 9/B, Sátori Viktor 9/B, Szabó Barnabás 9/A, Mándi Renátó 9/A, Boros Dániel 9/A,

Seres Adrián 9/A, Varga Krisztián 9/A, Nagy Tamás 10/A, Járvás Máté 10/A, Eichmüller Ádám 10/A,

Pnczés Zsolt 10/A, Mezei Attila 10/B.

Sok sikert a folytatáshoz!

Labdarúgás

Iskolánk csapata részt vett a Fair Play Cup középiskolás amatőr kispályás labdarúgó-bajnokságon, melyet nov. 20-án, gyönyörű időben a REAC Sporttelepen rendeztek meg. Az őszi mérkőzéseket tavasszal további meccsek követik, és ezeket összesítve lehet a budapesti döntőbe jutni. Csapatunk, melynek érdekessége, hogy tagjai valamennyien 12.A osztályos tanulók, több mérkőzést megnyerve reménykedve várja a sikeres folytatást.

Csapattagok: Rónai Robin, Balogh Norbert, Wéber Dániel, Salgói Attila, Németh Gábor, Dulka Zsolt, Galaczi Hunor

Szurkolunk Nektek!